Prečo je súrodenec najlepší darca

Pupočníková krv od súrodenca sa môže použiť pri ochoreniach, kde je potrebná transplantácia krvotvorných buniek od darcu (tzv. alogénna transplantácia). Vhodný súrodenec je lekármi najpreferovanejším darcom. Štatistiky vykonaných transplantácií preukázali, že pri súrodeneckých transplantáciach je vyššie percento prežívania ako pri použití buniek od nepríbuzného darcu.

Použitie pre iných členov rodiny je v súčasnosti menej pravdepodobné. Najnovšie výskumy však poukazujú na možnosť použitia pupočníkovej krvi pri určitých diagnózach pre matku.

Pri transplantácii pupočníkovej krvi od súrodenca nie je rozhodujúca krvná skupina, ale je potrebná zhoda (kompatibilita) medzi tkanivovými znakmi, tzv. HLA antigénmi. U vlastných súrodencov je pravdepodobnosť úplnej zhody v HLA antigénoch až 25 %. Pri vyhľadávaní darcu v medzinárodných registroch sa nie vždy zhodný darca nájde.

Pre už chorého súrodenca

Špeciálna situácia pre odber pupočníkovej krvi vzniká vtedy, keď je v rodine už staršie dieťa, ktoré trpí ochorením liečiteľným transplantáciou krvotvorných buniek od darcu a matka je opäť tehotná alebo tehotenstvo plánuje. V takomto prípade lekár spolu s transplantačnou komisiou odporučia odber pupočníkovej krvi očakávaného dieťaťa. Odber sa realizuje vo všetkých nemocniciach na Slovensku a pre rodičov je bezplatný. Náklady hradí register darcov pupočníkovej krvi na Slovensku (Eurocord-Slovakia). Väčšinou ide o ochorenia ako sú leukémie, aplastická anémia, geneticky podmienené metabolické ochorenia, závažné poruchy imunity a iné diagnózy. 

Ročne sa na Slovensku zrealizuje asi 20 odberov pupočníkovej krvi určených priamo pre chorého staršieho súrodenca. Viac o programe.

Ochorenia, pri ktorých pupočníková krv pomáha Aktuálne ochorenia Ochorenia vo výskume
Odoborní garanti
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
(Jesseniova lekárska fakulta Martin)
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfuziológie

(LF SZU Bratislava)
MUDr. Peter Mesár
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

(SZU v DFNsP Banská Bystrica)

VYSVETLIVKY (aktualne ochorenia)

1) Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné iba pri niektorých podtypoch tejto diagnózy (prvé úspešné využitie vlastnej pupočníkovej krvi pri ALL publikované v roku 2007). Štandardne sa však v prípade potreby uprednostňuje transplantát od súrodenca alebo nepríbuzného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 2) Pri niektorých vysoko rizikových podtypoch tejto diagnózy by bol uprednostnený transplantát od súrodenca alebo iného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 3) Pri liečbe CML sa v súčasnosti v dospelom veku používajú moderné lieky a transplantácia sa vykonáva až po zlyhaní inej liečby, u detí je transplantácia pri CML stále metódou prvej voľby. 4) Nakoľko ide prevažne o ochorenie dospelých, skúsenosti s vlastnou pupočníkovou krvou zatiaľ nie sú k dispozícii, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by bol v prípade nenájdenia vhodného darcu použitý autológny transplantát . 5) Pri tejto diagnóze bola pupočníková krv použitá na transplantáciu aj na Slovensku. 6) Pri zlyhaní kostnej drene, ktoré nie je vzácnym ani v detskom veku, by sa uprednostnila alogénna transplantácia od HLA-identického súrodenca. V prípade, že by HLA-identický súrodenec nebol, bol by použitý transplantát z vlastnej pupočníkovej krvi. 7) V USA dnes prebieha klinická štúdia zameraná na aplikáciu kmeňových buniek z vlastnej pupočníkovej krvi u detí s Diabetes typ I. áno v prípade pupočníkovej krvi je transplantáciu možné vykonať a je možné od nej očakávať aj vyliečenie áno v prípade kostnej drene sa transplantácia robí štandardne, väčšinou s kuratívnym efektom áno - transplantácia sa robí, avšak nie je možné od nej očakávať trvalé vyliečenie, len predĺženie prežívania (áno) transplantácia sa dá urobiť, v súčasnosti je však pri danej diagnóze ešte len predmetom výskumu, skutočný význam sa ukáže v budúcnosti ± transplantácia sa v niektorých prípadoch robí, je od nej síce možné očakávať aj trvalé vyliečenie, avšak pre veľmi vysoké riziko takéhoto zákroku nejde o štandardnú metódu exp ide len o experimentálnu metódu, štandardne ju nie je možné odporučiť