Odber pupočníkovej krvi

Odber pupočníkovej krvi je bezbolestným procesom, ktorý nezaťažuje matku ani dieťa. Robí sa ihneď po pôrode dieťaťa, po prestrihnutí pupočnej šnúry. Vykonáva ho školený pôrodník pomocou sterilnej súpravy pripravenej v každej pôrodnici. Odber sa robí z pupočnej šnúry, v závislosti od typu odberu, aj z placenty. Je možné ho urobiť aj pri cisárskom reze, pôrode do vody alebo iných neštandardných pôrodoch. Samozrejme, vždy je na prvom mieste zdravie matky a dieťaťa, preto v prípade komplikácii lekár zváži, či sa odber vykoná.

Každý odber pupočníkovej krvi je špecifický. Množstvo odobratej krvi závisí od mnohých faktorov ako hmotnosť dieťaťa, dĺžka a hrúbka pupočnej šnúry, veľkosť placenty, množstvo zvyšnej krvi v placente a pupočníku a pod. Pre samotné použitie pupočníkovej krvi však nie je dôležitý objem, ale koncentrácia tzv. jadrových buniek v odobratej krvi, ktorá sa zisťuje počas spracovania v laboratóriu. Práve počet buniek v jednom odbere určuje maximálnu hmotnosť pacienta, pre ktorého môže byť krv použitá na transplantáciu. Technika odberu dokáže výrazným spôsobom zvýšiť množstvo odobratej pupočníkovej krvi pri pôrode.

Podľa výročných správ medzinárodnej výmennej databázy BMDW z rokov 2007 až 2012 obsahuje pupočníková krv zo slovenského registra darcov najvyšší počet jadrových buniek v porovnaní s ostatnými registrami na svete.

Aké sú možnosti?

Rodičia sa môžu rozhodnúť pre uskladnenie pupočníkovej krvi ich dieťaťa v rodinnej banke, kedy je krv uložená pre potreby ich dieťaťa alebo súrodenca. Informácie o výsledkoch spracovania pupočníkovej krvi sa matka dozvedá približne mesiac po odbere. Následne sa môže rozhodnúť, či odobratú krv nechá dlhodobo uskladniť. Odber a uskladnenie pupočníkovej krvi v rodinnej banke je spoplatnené.

Druhou možnosťou je darovanie pupočníkovej krvi do registra darcov, kde môže pomôcť človeku kdekoľvek na svete. Pre darovanie pupočníkovej krvi platia prísnejšie kritériá, ktoré musí rodička spĺňať. Keďže príjemcom krvi bude cudzí nepríbuzný pacient, musia sa vylúčiť všetky možné riziká prenosu ochorení do „nového“ organizmu. Odber je pre rodičku bezplatný, spracovanie a náklady na uskladnenie sú hradené zo zdrojov registra darcov.

Pri nevyužití týchto možností sa pupočníková krv stáva biologickým odpadom.

Moderné technológie zamrazovania, tzv. kryokonzervácia v parách tekutého dusíka pri teplote do -196 °C, umožňujú uskladnenie pupočníkovej krvi na neobmedzený čas bez zmeny vlastností živých buniek.

Pre vlastné dieťa
Pre súrodenca
Pre všetkých


Hore
Ochorenia, pri ktorých pupočníková krv pomáha Aktuálne ochorenia Ochorenia vo výskume
Odoborní garanti
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
(Jesseniova lekárska fakulta Martin)
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfuziológie

(LF SZU Bratislava)
MUDr. Peter Mesár
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

(SZU v DFNsP Banská Bystrica)

VYSVETLIVKY (aktualne ochorenia)

1) Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné iba pri niektorých podtypoch tejto diagnózy (prvé úspešné využitie vlastnej pupočníkovej krvi pri ALL publikované v roku 2007). Štandardne sa však v prípade potreby uprednostňuje transplantát od súrodenca alebo nepríbuzného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 2) Pri niektorých vysoko rizikových podtypoch tejto diagnózy by bol uprednostnený transplantát od súrodenca alebo iného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 3) Pri liečbe CML sa v súčasnosti v dospelom veku používajú moderné lieky a transplantácia sa vykonáva až po zlyhaní inej liečby, u detí je transplantácia pri CML stále metódou prvej voľby. 4) Nakoľko ide prevažne o ochorenie dospelých, skúsenosti s vlastnou pupočníkovou krvou zatiaľ nie sú k dispozícii, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by bol v prípade nenájdenia vhodného darcu použitý autológny transplantát . 5) Pri tejto diagnóze bola pupočníková krv použitá na transplantáciu aj na Slovensku. 6) Pri zlyhaní kostnej drene, ktoré nie je vzácnym ani v detskom veku, by sa uprednostnila alogénna transplantácia od HLA-identického súrodenca. V prípade, že by HLA-identický súrodenec nebol, bol by použitý transplantát z vlastnej pupočníkovej krvi. 7) V USA dnes prebieha klinická štúdia zameraná na aplikáciu kmeňových buniek z vlastnej pupočníkovej krvi u detí s Diabetes typ I. áno v prípade pupočníkovej krvi je transplantáciu možné vykonať a je možné od nej očakávať aj vyliečenie áno v prípade kostnej drene sa transplantácia robí štandardne, väčšinou s kuratívnym efektom áno - transplantácia sa robí, avšak nie je možné od nej očakávať trvalé vyliečenie, len predĺženie prežívania (áno) transplantácia sa dá urobiť, v súčasnosti je však pri danej diagnóze ešte len predmetom výskumu, skutočný význam sa ukáže v budúcnosti ± transplantácia sa v niektorých prípadoch robí, je od nej síce možné očakávať aj trvalé vyliečenie, avšak pre veľmi vysoké riziko takéhoto zákroku nejde o štandardnú metódu exp ide len o experimentálnu metódu, štandardne ju nie je možné odporučiť