Dobrý deň,
mám záujem o odber pupočníkovej krvi, ale veľmi ma trápi jedna vec. Pre dobrú adaptáciu bábätka je veľmi dôležité nechať dotepať pupočník, čo trvá možno päť minút po pôrode, ale len z ústnej informácie viem, že pri odbere pupočníkovej krvi to vraj nie je možné. Aký má vplyv nedotepanie pupočníka na zdravie bábätka?
Andrea
Dobrý deň,
bezprostredne po narodení bábätka má dieťa v rukách pôrodník, ktorý ho najskôr otočí tváričkou a bruškom dolu, aby vytiekla plodová voda z úst a nosa, potom dieťa položí na podložku a opäť mu vytlačí z úst zvyšky plodovej vody a prípadne krv z pôrodných ciest. Až potom pristupuje k podviazaniu pupočníka a jeho prestrihnutiu. Vtedy už väčšinou prejde čas potrebný na dotepanie pupočníka. Nemusíte mať obavy, že v dôsledku odberu pupočníkovej krvi by bolo vaše dieťa o niečo ukrátené.
viac
MUDr. Petra Oťapková, gynekológ

Dobrý deň,
rád by som sa opýtal na dĺžku uchovania pupočníkovej krvi v banke v prípade, že by sme rozmýšľali o jej odbere pri narodení dieťaťa.
Marián
Dobrý deň,
pupočníková krv je zamrazená a uskladnená v tekutom dusíku alebo v jeho parách pri veľmi nízkej teplote cca -190 °C. Ide o tzv. metódu kryokonzervácie.
Podľa dostupných vedeckých pozorovaní môžu byť kmeňové bunky z pupočníkovej krvi vďaka tejto metóde uskladňované na neurčito, takmer „donekonečna“. Na základe odporúčaní a štandardných postupov sa preto na pupočníkovú krv nevydávajú termíny expirácie.
Štúdie priamo s pupočníkovou krvou porovnávali vzorky po niekoľkomesačnom a po niekoľkoročnom uskladnení, pričom neboli v kvalite vzoriek pozorované rozdiely. To znamená, že ani niekoľkoročné uskladnenie bunky nijako neovplyvnilo.

Pre podrobnejší výklad: Za normálnych tepelných podmienok v bunkách sústavne prebiehajú biochemické reakcie. Tieto procesy sa súhrnne nazývajú metabolizmus bunky. Chemické reakcie v bunke môžu prebiehať preto, že jednotlivé molekuly sa pohybujú v bunečnej tekutine, tou tekutinou je voda.
Keď voda v bunke zamrzne, metabolizmus sa prakticky zastaví. Teplota je miera pohybovej energie molekúl. To znamená, že čím je teplota nižšia, tým pomalšie sa molekuly pohybujú. Pri nižšej teplote sa molekuly v bunkách rozpadajú pomalšie a pri teplote takmer -190 °C je pravdepodobnosť ich rozpadu takmer nulová. Život v bunke sa prakticky zastavil a po celý čas uskladnenia sa bunka takmer vôbec nemení. Preto aj po rozmrazení je vlastne taká "stará" ako v čase, keď sa zmrazila, hoci to bolo pred mnohými rokmi.
viac
Tím pupocnikovakrv.sk

Dobrý deň,
v marci sa nám má narodiť synček a s manželom uvažujeme o odbere pupočníkovej krvi. Myslím, že je to skvelá vec. Moja otázka však spočíva v tomto: Manžel v minulosti prekonal rakovinu štítnej žľazy. Našli mu zhubný nádor, tak mu vybrali celú štítnu žľazu. Je možné, ak by sa u nášho syna objavila rakovina (teda nádor), dá sa použiť táto krv? Prípadne, ak by sa znovu objavila u manžela, či by sa dala použiť aj u neho?
Silvia
Dobrý deň,
pri nádorových ochoreniach sa vlastná pupočníková krv môže použiť na obnovu krvotvorby, poškodenej agresívnou chemoterapiou.Potreba takejto liečby závisí od viacerých okolností napr. od typu nádoru, potrebnej terapie, reakcie organizmu na ňu a podobne.

Takéto použitie bolo už aj na Slovensku. Využila sa uložená vlastná pupočníková krv niekoľkomesačného chlapčeka, keď mu diagnostikovali nádor mozgu. Posielam link na článok, kde nájdete tento príbeh.
http://www.eurocord.sk/images/stories/PDF/andrej.pdf

Použitie uskladnenej krvi pre takúto podpornú liečbu u rodiča je však problematické a veľmi málo pravdepodobné.
viac
MUDr. Juraj Bachratý

Dobrý deň,
o mesiac rodím a s manželom rozmýšľame nad odberom pupočníkovej krvi. Prekonala som však Hodgkinov lymfóm a neviem, či má význam urobiť odber pupočníkovej krvi vzhľadom na prekonané ochorenie. Je toto ochorenie zakódované už aj v pupočníkovej krvi?
Zuzana
Dobrý deň,
Hodgkinov lymfóm je nádorové ochorenie lymfatických uzlín, ktoré postihuje najmä mladých dospelých. Nie je žiaden dôvod domnievať sa, že by pupočníková krv Vášho dieťaťa mala obsahovať takéto bunky. Pupočníková krv sa využíva ako zdroj krvotvorných kmeňových buniek pri viacerých onkologických ochoreniach krvi, v prípade lymfómov je dokonca transplantácia vlastnými krvotvornými bunkami často využívanou liečebnou metódou.
viac
MUDr. Juraj Bachratý

Dobrý deň,
som z Košíc a chcela by som sa opýtať, kde sa vlastne uskladňuje pupočníková krv. Je uskladňovaná niekde blízko alebo až v Bratislave? V tom prípade budem musieť dlho čakať, kým mi ju pošlú? A ako zistím, či mi poslali správnu?
Lívia
Dobrý deň,
pupočníková krv sa spracováva v Bratislave a skladuje sa na území stredného Slovenska. Liečba pupočníkovou krvou sa zvyčajne plánuje dlhodobo dopredu, preto je dostatok času na jej transport do ktorejkoľvek nemocnice. V prípade, ak by sa mala použiť, nie je problém zaslať ju kdekoľvek v rámci Slovenska.
Dokonca bežne sa posiela aj do zahraničia. Napríklad naša verejná banka už takto poslala pupočníkovú krv na liečbu do zahraničia 16-krát. Boli to krajiny USA, Česko, Taliansko, Holandsko, Izrael, Kanada, Dánsko a Maďarsko. V rámci Slovenska je to záležitosť niekoľkých hodín, do zahraničia zvyčajne do 24 hodín. Takže z hľadiska dostupnosti nie je podstatné, kde je uskladnená.

Pri spracovaní sa každá odobratá krv označuje dvoma rôznymi kódmi, podľa ktorých sa určuje, ktorému dieťaťu patrí. Skladovanie pupočníkovej krvi je zabezpečené tak, aby bolo možné vždy presne určiť, kde sa konkrétna krv nachádza. Pred samotným vydaním pupočníkovej krvi na liečbu sa robia testy, či naozaj ide o pupočníkovú krv konkrétneho pacienta.
viac
Tím pupocnikovakrv.sk

Stránka:
« 1 2
Ochorenia, pri ktorých pupočníková krv pomáha Aktuálne ochorenia Ochorenia vo výskume
Odoborní garanti
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
(Jesseniova lekárska fakulta Martin)
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfuziológie

(LF SZU Bratislava)
MUDr. Peter Mesár
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

(SZU v DFNsP Banská Bystrica)

VYSVETLIVKY (aktualne ochorenia)

1) Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné iba pri niektorých podtypoch tejto diagnózy (prvé úspešné využitie vlastnej pupočníkovej krvi pri ALL publikované v roku 2007). Štandardne sa však v prípade potreby uprednostňuje transplantát od súrodenca alebo nepríbuzného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 2) Pri niektorých vysoko rizikových podtypoch tejto diagnózy by bol uprednostnený transplantát od súrodenca alebo iného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 3) Pri liečbe CML sa v súčasnosti v dospelom veku používajú moderné lieky a transplantácia sa vykonáva až po zlyhaní inej liečby, u detí je transplantácia pri CML stále metódou prvej voľby. 4) Nakoľko ide prevažne o ochorenie dospelých, skúsenosti s vlastnou pupočníkovou krvou zatiaľ nie sú k dispozícii, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by bol v prípade nenájdenia vhodného darcu použitý autológny transplantát . 5) Pri tejto diagnóze bola pupočníková krv použitá na transplantáciu aj na Slovensku. 6) Pri zlyhaní kostnej drene, ktoré nie je vzácnym ani v detskom veku, by sa uprednostnila alogénna transplantácia od HLA-identického súrodenca. V prípade, že by HLA-identický súrodenec nebol, bol by použitý transplantát z vlastnej pupočníkovej krvi. 7) V USA dnes prebieha klinická štúdia zameraná na aplikáciu kmeňových buniek z vlastnej pupočníkovej krvi u detí s Diabetes typ I. áno v prípade pupočníkovej krvi je transplantáciu možné vykonať a je možné od nej očakávať aj vyliečenie áno v prípade kostnej drene sa transplantácia robí štandardne, väčšinou s kuratívnym efektom áno - transplantácia sa robí, avšak nie je možné od nej očakávať trvalé vyliečenie, len predĺženie prežívania (áno) transplantácia sa dá urobiť, v súčasnosti je však pri danej diagnóze ešte len predmetom výskumu, skutočný význam sa ukáže v budúcnosti ± transplantácia sa v niektorých prípadoch robí, je od nej síce možné očakávať aj trvalé vyliečenie, avšak pre veľmi vysoké riziko takéhoto zákroku nejde o štandardnú metódu exp ide len o experimentálnu metódu, štandardne ju nie je možné odporučiť