Karin Cíleková Habšudová bývalá profesionálna tenistka roky odberu 2005, 2007
„Pupočníková krv už teraz vie pomôcť pri mnohých diagnózach. O desať, či dvadsať rokov bude výskum určite oveľa ďalej a možnosti jej využitia sa určite rozšíria.“
Silvia Chovancová Lakatošová Riaditeľka súťaže Miss Universe rok odberu 2006
„Prečo som sa rozhodla pre odber? Jednoducho, milujem svoje dieťa, od prvého momentu, kedy začal vo mne nový život. :)“
Mirka Almásy Moderátorka / Rosnička roky odberov 2005, 2010
„V súčasnosti sa používa pri liečbe viac ako osemdesiatich chorôb, takže nebolo nad čím premýšľať.“
Martina Moravcová Plavkyňa rok odberu 2010
„Je to pre moje dievčatko čosi ako zdravotne-životná poistka. Je dobré mať aspoň malú istotu, že keby sa niečo stalo, máte nad niektorými chorobami o kúsok „navrch“. Dúfame však, že ju nikdy nebudeme musieť použiť.“
Zuzana Kapráliková Herečka a moderátorka rok odberu 2011
"Škoda, že sa nedá časť pupočníkovej krvi uskladniť pre vlastné bábätko a časť darovať do verejnej banky. Neviem, či uložiť pupočníkovú krv iba pre jedného človeka nie je príliš egoistické, ale som rada, že sa odber podaril."
Monika Hilmerová Herečka rok odberu 2009
"Je to jedinečná možnosť, ako získať a uchovať tento materiál. Prirovnávam to k bezpečnostným pásom v aute. To, že si ich dáte, ešte neznamená, že ich budete potrebovať, ale keď to neurobíte preventívne vopred, potom už bude neskoro."
hore
Ochorenia, pri ktorých pupočníková krv pomáha Aktuálne ochorenia Ochorenia vo výskume
Odoborní garanti
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
(Jesseniova lekárska fakulta Martin)
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfuziológie

(LF SZU Bratislava)
MUDr. Peter Mesár
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

(SZU v DFNsP Banská Bystrica)

VYSVETLIVKY (aktualne ochorenia)

1) Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné iba pri niektorých podtypoch tejto diagnózy (prvé úspešné využitie vlastnej pupočníkovej krvi pri ALL publikované v roku 2007). Štandardne sa však v prípade potreby uprednostňuje transplantát od súrodenca alebo nepríbuzného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 2) Pri niektorých vysoko rizikových podtypoch tejto diagnózy by bol uprednostnený transplantát od súrodenca alebo iného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 3) Pri liečbe CML sa v súčasnosti v dospelom veku používajú moderné lieky a transplantácia sa vykonáva až po zlyhaní inej liečby, u detí je transplantácia pri CML stále metódou prvej voľby. 4) Nakoľko ide prevažne o ochorenie dospelých, skúsenosti s vlastnou pupočníkovou krvou zatiaľ nie sú k dispozícii, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by bol v prípade nenájdenia vhodného darcu použitý autológny transplantát . 5) Pri tejto diagnóze bola pupočníková krv použitá na transplantáciu aj na Slovensku. 6) Pri zlyhaní kostnej drene, ktoré nie je vzácnym ani v detskom veku, by sa uprednostnila alogénna transplantácia od HLA-identického súrodenca. V prípade, že by HLA-identický súrodenec nebol, bol by použitý transplantát z vlastnej pupočníkovej krvi. 7) V USA dnes prebieha klinická štúdia zameraná na aplikáciu kmeňových buniek z vlastnej pupočníkovej krvi u detí s Diabetes typ I. áno v prípade pupočníkovej krvi je transplantáciu možné vykonať a je možné od nej očakávať aj vyliečenie áno v prípade kostnej drene sa transplantácia robí štandardne, väčšinou s kuratívnym efektom áno - transplantácia sa robí, avšak nie je možné od nej očakávať trvalé vyliečenie, len predĺženie prežívania (áno) transplantácia sa dá urobiť, v súčasnosti je však pri danej diagnóze ešte len predmetom výskumu, skutočný význam sa ukáže v budúcnosti ± transplantácia sa v niektorých prípadoch robí, je od nej síce možné očakávať aj trvalé vyliečenie, avšak pre veľmi vysoké riziko takéhoto zákroku nejde o štandardnú metódu exp ide len o experimentálnu metódu, štandardne ju nie je možné odporučiť