Liečba kmeňovými bunkami v klinickom skúšaní

V rámci schválených klinických štúdií sa aplikujú kmeňové bunky z vlastnej pupočníkovej krvi pri nasledujúcich ochoreniach.

Ochorenia / Skupina ochorení Informácia o použití pupočníkovej krvi
Autoimunitné poruchy  
Reumatoidná artritída  
Diabetes mellitus (cukrovka) typ 1  klinické štúdie s použitím autológnej pupočníkovej krvi
Lupus Erythematosus  
Poruchy CNS (regenerácia nervových buniek)  
Traumatické poškodenia mozgu  klinické štúdie s použitím autológnej pupočníkovej krvi
Detská mozgová obrna  klinické štúdie s použitím autológnej pupočníkovej krvi
Sclerosis multiplex  
Alzheimerova choroba  
Parkinsonova choroba  
Úrazy miechy  
Mozgová mŕtvica  
Génové terapie  
Bunková kardiomyoplastika (regenerácia poškodení srdcového svalu)  
Regenerácie nervového a kostného tkaniva, ciev a chrupaviek  

Nové výskumy dokazujú, že kmeňové bunky nachádzajúce sa v pupočníkovej krvi sú schopné opravy poškodených orgánov a tkanív v tele. V súčasnosti prebieha viacero klinických štúdií, ktoré využívajú bunky v pupočníkovej krvi pri liečbe ochorení, kde je potrebná regenerácia tkanív. Pri tejto liečbe sa aplikuje vlastná pupočníková krv pacienta.
Tabuľka zobrazuje publikované prípady jej použitia na experimentálnu liečbu vo svete.
Autológna pupočníková krv použitá na regeneráciu tkanív


hore

Ochorenia, pri ktorých pupočníková krv pomáha Aktuálne ochorenia Ochorenia vo výskume
Odoborní garanti
Prof. MUDr. Ján Danko, PhD
Prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
(Jesseniova lekárska fakulta Martin)
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfuziológie

(LF SZU Bratislava)
MUDr. Peter Mesár
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie

(SZU v DFNsP Banská Bystrica)

VYSVETLIVKY (aktualne ochorenia)

1) Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné iba pri niektorých podtypoch tejto diagnózy (prvé úspešné využitie vlastnej pupočníkovej krvi pri ALL publikované v roku 2007). Štandardne sa však v prípade potreby uprednostňuje transplantát od súrodenca alebo nepríbuzného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 2) Pri niektorých vysoko rizikových podtypoch tejto diagnózy by bol uprednostnený transplantát od súrodenca alebo iného darcu, pokiaľ by bol k dispozícii. 3) Pri liečbe CML sa v súčasnosti v dospelom veku používajú moderné lieky a transplantácia sa vykonáva až po zlyhaní inej liečby, u detí je transplantácia pri CML stále metódou prvej voľby. 4) Nakoľko ide prevažne o ochorenie dospelých, skúsenosti s vlastnou pupočníkovou krvou zatiaľ nie sú k dispozícii, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by bol v prípade nenájdenia vhodného darcu použitý autológny transplantát . 5) Pri tejto diagnóze bola pupočníková krv použitá na transplantáciu aj na Slovensku. 6) Pri zlyhaní kostnej drene, ktoré nie je vzácnym ani v detskom veku, by sa uprednostnila alogénna transplantácia od HLA-identického súrodenca. V prípade, že by HLA-identický súrodenec nebol, bol by použitý transplantát z vlastnej pupočníkovej krvi. 7) V USA dnes prebieha klinická štúdia zameraná na aplikáciu kmeňových buniek z vlastnej pupočníkovej krvi u detí s Diabetes typ I. áno v prípade pupočníkovej krvi je transplantáciu možné vykonať a je možné od nej očakávať aj vyliečenie áno v prípade kostnej drene sa transplantácia robí štandardne, väčšinou s kuratívnym efektom áno - transplantácia sa robí, avšak nie je možné od nej očakávať trvalé vyliečenie, len predĺženie prežívania (áno) transplantácia sa dá urobiť, v súčasnosti je však pri danej diagnóze ešte len predmetom výskumu, skutočný význam sa ukáže v budúcnosti ± transplantácia sa v niektorých prípadoch robí, je od nej síce možné očakávať aj trvalé vyliečenie, avšak pre veľmi vysoké riziko takéhoto zákroku nejde o štandardnú metódu exp ide len o experimentálnu metódu, štandardne ju nie je možné odporučiť